zena@francobampi.it
Inder

17 Ottobre 2011

I tcchi de brche

Scffo, cann-a, cnn-a, chggia, maieu, stamana, fascimme, sentnn-a, refrescmme, lpego, lzo, lza, pageu, se a pageu, se a-e cnie, rmmo, rmme, remu, remoi, scrmo, strppo.

Inder