zena@francobampi.it
Inderê

16 Marzo 2011

A pàsta 2

Co-o pésto (e no: a-o pésto), tròfie co-â diâ, trofiétte de Récco, corzétti, rióndi, tiæ co-ê dîe, tócco co-i poîsci, pàsta giànca séns'êuve, menestrón, pàsta ch'a têgne: brichétti, scocozó, gàsse, avemarîe, paternòstri.

Inderê