SEIA
zeneise@francobampi.it
 

Intr > ...e chi i tri > Antonio Fioravanti > SEIA
[ Inderr ]
Pagina primma ] Pagina doppo ]

Seia...
'na veia lontan in sci m
a s'inda,
Poi a sbiadisce,
a svanisce
in te strisce de lxe viovetta do .
A l' l'a
ch'a commeuve:
cieuve
ttt'in go
'na lxe ch'a te deslengua

Antonio Fioravanti

[ Inderr ]